Venepaikat haettavana toukokuun aikana

Kietävälä-Varmavirran osakaskunnan venepaikkoja voi hakea osakaskunnan omistamaan laituriin Ryhälän Mannilanniemessä.
Venepaikkaa haetaan allaolevalla lomakkeella toukokuun aikana toimittamalla se allekirjoitettuna pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen pasi.janis@gmail.com.

Venepaikka on henkilö-/venekohtainen ja voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan, ellei osakaskunnan kokous toisin päätä. Hinta paikkaa kohti on 20 €. Pääsääntöisesti paikat myönnetään hakujärjestyksessä, mutta mikäli hakijoita ilmaantuu enemmän mitä paikkoja on (6), etusijalla ovat kylän alueella vakituisesti asuvat ja vapaa-ajan asukkaat.

Ellei hakijalla ole käytössä sähköpostia, voi hakemuksen toimittaa paperisena osoitteeseen: Pasi Jänis/Kietävälä-Varmavirta ok., Ryhäläntie 1280 B, 52270 Ryhälä
Täytä hakulomake, allekirjoita ja lähetä sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Hakemus pdf-tiedosto

Hakemus word-tiedosto

Osakaskunnan kokous 26.3.2023 Sulkavalla

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin Sulkavan kunnanviraston valtuustosalissa 26.3.2023. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi kalatalousneuvoja Harry Härkönen Etelä-Savon kalataloskeskuksesta. Kokoukseen osallistui 35 osallistujaa. Kokouksessa herätti keskustelua metsästysseurojen väliset vuokrasopimukset. Hoitokunnalle myönnettiin vastuuvapaus äänestyksen jälkeen.

Kalavesien hoitotoimenpiteinä päätettiin istuttaa n. 10 000 €:lla järvitaimenta, järvilohta tai harjusta Saimaaseen sekä siikaa, kuhaa ja mahdollisesti myös muikkua pienvesiin saatavuuden mukaan.

Katso kokouksen pöytäkirja tästä.

Osakaskunta perustettiin ja hoitokunta järjestäytyi

Kietävälä-Varmavirta osakaskunta aloitti toimintansa 2.6.2021 järjestäytymiskokouksella yhteisten aluiden yhdistämistoimituksen jälkeen. Kokous valitsi hoitokunnan, hyväksyi säännöt osakaskunnalle ja päätti muista osakaskunnan toimintaan liittyvistä asioista. Katso kokouksen pöytäkirja.

Kokous hyväksyi myös kalasturajoitusopimuksen Saimaannorpan suojelemiseksi.

Linkki Valtioneuvoston asetukseen
Valtioneuvoston asetus (mmm.fi)

Kokouksen päätöksen mukaan kuluva vuosi kalastetaan entisten osakaskuntien päätöksein mukaisesti ja entisillä osakaskuntien alueilla. Uuden osakaskunnan pyydysyksikkö- ja kalastuslupamaksuista ja kalastusjärjestelyistä päätetään vuoden 2022 kokouksessa.

Hoitokunnan puheenjohta Mika Tiimonen p. 044 542 1560, mika.tiimonen@jyu.fi

KUTSU

KIETÄVÄLÄ – VARMAVIRTA OSAKASKUNNAN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN

2. kesäkuuta 2021 noin klo 10.30 heti kiinteistötoimituksen jälkeen
Puumalan nuorisotalo, Harjutie 9, 52200 Puumala

Kietävälän, Varmavirran, Ryhälän, Karjulanmäen, Keriniemen, Himahuuhan ja Virolan
osakaskunnat ovat vuosien 2018–2019 kokouksissaan päättäneet yhdistyä uudeksi
laajemmaksi osakaskunnaksi.
Toimituskokouksen yhteydessä pidettävässä järjestäytymiskokouksessa ja osakaskunnan 1. vuosikokouksessa päätetään osakaskunnan sääntöjen hyväksymisestä, hoitokunnan jäsenten valinnasta ym. osakaskunnan sääntöjen määräämistä vuosikokousasioista sekä Puumalan viehekalastusalueeseen liittymisestä. Lisäksi kokouksessa päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen Voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokouskutsut:

Kokouskutsu kiinteistötoimitukseen

Kokous on peruttu! – Kutsu Maanmittaustoimituskokoukseen

Koronarajoitusten vuoksi tämä kokous on peruttu. Uusi kokousajankohta ilmoitotetaan heti kun se on tiedossa.

Maanmittaustoimitus, yhteisten alueiden yhdistäminen.

Kokous Tiistaina 9. maaliskuuta 2021 kello 10:00

Paikka: Puumalan kunnantalon valtuustosali, Keskustie 14, 52200 Puumala
Ilmoittautuminen alkaa kello 9.00. Olethan ajoissa paikalla ruuhkan välttämiseksi.
Ilmoita toimitusinsinöörille kokoukseen osallistumisesta 3.3. mennessä.

Kokouskutsu tästä

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on uuden Kietävälä-Varmavirta osakaskunnan muodostaminen
edellä lueteltujen osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti. Yhteisten alueiden
omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää alueensa. Näiden
päätösten perusteella yhdistetään yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistetaan osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki kohteena olevien yhteisten vesialueiden osakastilojen omistajat. Yhdistyminen koskee noin 4500 hehtaarin vesialuetta Puumalan ja Sulkavan rajalla (Kietävälä-Ryhälä).

Kokouksen tarkoitus Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.


Uuden osakaskunnan kokous
Välittömästi toimituskokouksen jälkeen noin klo 10.30 pidetään uuden osakaskunnan
järjestäytymiskokous, erillinen kutsu ja asialista ovat liitteenä.

Kokouskutsu ja asialista: